De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek

KOEK DIE NAAR MEER SMAAKT!

Wij vinden dat iedereen moet kunnen méédoen én mééwerken in onze maatschappij.

We dragen hier ons steentje - eigenlijk ons Koekie - aan bij, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. Zij bakken onze (h)eerlijke Koekies en pakken ze in. Samen met jullie geven we hen een kans terug te keren in de maatschappij!

Zo’n 10% van de Nederlandse beroepsbevolking wil meedoen, maar wordt overgeslagen. Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, asielzoekers mét of zonder een verblijfsvergunning. Mensen met autisme, ex-thuislozen, ex-gedetineerden. Jongeren die hun opleiding niet hebben kunnen afmaken. Allemaal mensen die veelal niet gezien worden om wat ze wél kunnen. Soms zomaar van de radar verdwijnen, depressief worden of in de criminaliteit belanden. Met alle negatieve gevolgen van dien. In de eerste plaats voor henzelf, maar ook voor hun families en vrienden én de maatschappij als geheel.

Daar leggen wij ons niet bij neer! Wij vinden dat iedereen een kans verdient om mee te doen én mee te werken. Want wij geloven dat je van meedoen blij wordt. Dat je van meewerken leert en je eigenwaarde groeit. En juist dat is de eerste, oh zo cruciale stap naar een volwaardige plek in de maatschappij. Koek die naar mee(r) smaakt dus: lekker én sociaal, dat is genieten voor iedereen.

SAMENWERKEN IS SAMEN SUCCES

Bij ons staat de deur altijd open. Voor iedereen. Hoe meer verscheidenheid, hoe beter! We denken in teams, partners en relaties, want alleen dan kunnen we onze missie bereiken, zovéél mogelijk mensen laten meedoen. We hebben elkaar nodig: Koekenbakkers, koek-kopers, Koekie-investeerders, de (lokale) politiek, zorginstellingen en ga zo maar door. En wees eerlijk: samenwerken is niet alleen veel leuker maar ook veel effectiever!

WAAR WIJ VOOR STAAN

 • MET DE HANDGEBAKKEN

  Wij bakken onze ambachtelijke koek met de hand én veel liefde.

 • (H)EERLIJKE KOEKIES

  Onze héérlijke koek geeft mensen een eerlijke kans om terug te keren op de arbeidsmarkt.

 • LAAT ME LACHEN!

  Optimisme is onze tweede natuur. We houden van een lach én een knipoog.

 • SAMEN STERK

  Koekies verbinden. We doen het samen en zijn er voor iedereen.

De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek
De Koekfabriek | Da's andere koek

VIND ONZE KOEKIES ONDER ANDERE BIJ